Hrady Slovenska a Podkarpatskej Rusi

V roce 1933 vydali soukromým nákladem bratři Ludvík a František Klímkovi soubor dvaceti perokreseb podle předloh Ludvíka Klímka s předmluvou Ivana Houdka. Tisk obstarala vsetínská tiskárna Žalmánek a spol. Existují dvě barevné verze obálky, oranžová a zelená. Perokresby měly sloužit jako učební pomůcka ve slovenkých školách.  Takový byl původní záměr obou bratrů. Z projektu nakonec sešlo a celý náklad zůstal rodině. V jakém nákladu soubor vyšel, není známo. Rovněž se nepodařilo prokázat, zda byl soubor prodáván. S největší pravděpodobností kusy, které kolují mezi lidmi, pocházejí z darů, což dokazuje věnování autora perokreseb, které se vyskytuje u některých vydání.  Perokresby byly nakonec uloženy na půdě v domě Františka Klímka, do které zateklo a většina nákladu byla zničena a vyhozena. Pamětníci uvádějí, že bylo zničeno a vyhozeno asi šest plných koleček výtisků. Soubor perokreseb však lze najít i ve sbírkovém fondu Národní knihovny v Praze, Moravské zemské knihovny v Brně a v knihovně Krajské galérie výtvarného umění ve Zlíně. Jsou známy i kolorované verze, ale zda perokresby koloroval sám autor nebo majitel perokreseb, se dnes už nedozvíme.